Tiretades són accions artístiques als hospitals que potencien el benestar dels infants, joves i les seves famílies durant l’ingrés hospitalari, convertint el seu entorn en un espai més agradable amb l’estreta col·laboració del personal sanitari i educatiu.