Tallers per a la reflexió

/Tallers per a la reflexió

Tallers per a la reflexió

tallersperalareflexio

Els tallers per a la reflexió hibriden eines de la pedagogia, l’educació social i els llenguatges artístics, establint espais de reflexió participativa, creació col·laborativa i transformació de la comunitat. L’expressió artística potencia el benestar de les persones participants, facilita manifestar pors i malestars i dóna eines per a la mirada crítica sobre la realitat. A més, les experiències creatives deixen una empremta emocional i perduren en les persones, facilitant canvis a mig i llarg termini.

CATÀLEG
Conflictes: cercant solucions. 

Taller de 3 – 6 sessions on se cerquen solucions a conflictes familiars per al grup, mitjançant el Teatre Imatge. En l’última sessió es construeix un mural que es comparteix amb la comunitat. (6è Primaria i ESO)

Taller d’expressió artística i reflexió entorn els rumors. 

Es treballa amb els conceptes de rumor i prejudici, i la metàfora dels murs. A través del treball d’expressió corporal i plàstica, s’explora la difusió dels rumors i les emocions que provoquen, potenciant l’empatia i la cohesió en el grup.  Finalment, es busquen solucions per afrontar els rumors.

(A partir de 8 anys) (Mínim: 2 sessions de dues hores. Ampliable, segons el grau d’aprofundiment que es vulgui assolir)  (Dins el Catàleg d’Activitats Antirumors de l’Ajuntament de Barcelona)

Refugi: una història que es repeteix. 

Taller compartit amb l’organització CEAR, on es combinen eines del Teatre Social, una xerrada entorn la migració forçada i una persona refugiada explica la seva vivència

(A partir d’11 anys) (1 o 2 sessions) (Dins el Catàleg d’Activitats Antirumors de l’Ajuntament de Barcelona)

Etiqueta, rumor i prejudici. 

Taller on s’aborden aquests tres conceptes, els prejudicis més comuns a la comunitat, el motiu perquè sorgeixen i com es poden transformar. Es combina el Teatre Social amb eines del brainstorming.

(A partir d’11 anys) (De 2 a 4 sessions)

Teatre en família.

Taller per a la millora de la comunicació familiar i comunitària i la resolució de conflictes amb famílies, en entorns educatius i comunitaris. L’objectiu és crear un espai de confiança i de diàleg compartit entre famílies, per a plantejar les dificultats comunicatives i trobar nous recursos per a millorar la comunicació a casa i en el seu entorn. Es fan servir tècniques de teatre d’intervenció per a plantejar els conflictes i dificultats del seu dia a dia, i es combina amb eines de la teràpia per fomentar l’autoconsciència i l’adquisició de noves competències.

(Dirigit a famílies amb tot tipus de realitats socials.) (De 3 a 6 sessions)

Taller a mida.

Per a treballar diferents problemàtiques del vostre entorn o d’actualitat, a través de la reflexió i cerca de solucions creativa. A partir d’una reunió prèvia, us farem un proposta d’activitat adaptada a les vostres necessitats.