Com treballem

/Com treballem

Com ho fem: Metodologia

Partim del principi que els llenguatges artístics són necessaris i imprescindibles per al desenvolupament humà, i que tothom és creatiu i sensible per naturalesa. Ens apropem a les accions artístiques des de l’escolta integral: de l’altre, de nosaltres mateixes i de l’entorn.

Així doncs, acompanyem les persones i col·lectius, coneixedores d’unes eines artístiques i socials que faciliten els processos creatius i transformadors. Unes eines que volem oferir i transmetre per a que es multipliquin, per a promoure la convivència des del respecte, per a construir els somnis col·lectius, per a alliberar-nos d’etiquetes i prejudicis.

Apostem per la qualitat artística i aportem experiència en la producció professional, per a que les infraestructures culturals i econòmiques se sumin a les noves formes d’entendre les arts. Actualment, s’estan obrint els espais culturals a públics diversos. Obrim també els escenaris, museus i auditoris als artistes diversos. I transformem en espais artístics els hospitals i entorns sanitaris, les escoles i centres educatius, les places, els casals, les residències, els ajuntaments, els transports, etc

Les produccions artístiques processuals viuen entre l’equilibri i el desequilibri, entre el procés i el resultat, entre la zona de confort i la crisi, entre la cultural convencional i l’acció social, entre el jo i el nosaltres, entre l’estètica i la vivència autèntica. La nostra tasca és acompanyar aquest equilibri i desequilibri, cercant el punt just que permet alliberar la creativitat.

comhofem_metodologia

· Entenem l’art com un acte democràtic, on tots els agents implicats són creadors actius del producte artístic.
· Donem valor a totes les fases del procés de creació: idea, coneixement, exploració, creació, representació i avaluació; ja que en cada un dels moments es donen transformacions individuals i col·lectives de diferents naturaleses.
· Treballem amb una mirada holística, potenciant les capacitats creatives de cada persona i fomentant l’empoderament del individus i de les comunitats.
· Creiem en la capacitat de creixement i transformació de tothom, per això defugim d’etiquetatges i treballem els nostres prejudicis previàment per a una millor intervenció.