Llenguatges artístics

/Llenguatges artístics

Com ho fem: Llenguatges artístics

En les nostres produccions i processos comunitaris utilitzem diversos recursos artístics, segons siguin més adients pel context, edat i interès de les persones participants.
icocom1_teatreb
Teatre

Mitjançant metodologies de la Interpretació teatral, el Teatre Social i el Teatre de l’Oprimit, acompanyem i generem propostes escèniques de diversos formats i estètiques. És un recurs versàtil i vivencial, adaptable a diversos grups i contextos.

icocom2_teatremovimentb
Teatre-moviment

Aquest treball combina recursos de la Dansa Contemporània i el Teatre Físic, generant imatges col·lectives i plàstiques. És un recurs adequat per a grups molt grans i processos creatius breus.

icocom3_artsb
Arts plàstiques

Ens apropiem dels espais amb metodologies de creació col·lectiva, sentint-los més nostres i agradables i comunicant inquietuds del grup en diferents formats (performance, instal·lacions, escenografies…). Interessant per treballar la cohesió de grup i el benestar.

icocom4_cabaretb
Cabaret

Partint de formes clàssiques del Cabaret i el Burlesque, i mitjançant eines de la Dansa Teatre, acompanyem creacions originals, individuals i col·lectives. Útil per treballar qüestions com la pressió estètica, la reapropiació del propi cos i l’expressió de gènere.

icocom5_audiovb
Audiovisuals

Amb el recurs de la fotografia digital i/o el curtmetratge participatiu es poden treballar dinàmiques de reconeixement i redescobriment de l’entorn, i apropar-nos des d’una certa zona de confort.