Formacions i Conferències

/Formacions i Conferències

Formacions i Conferències

formacionsiconferencies
FORMACIONS

L’equip de la cooperativa acumula més de quinze anys d’experiència en l’aplicació de les arts en contextos diversos, amb perfils interdisciplinaris que hibriden coneixements i pràctiques de diversos sectors. Comptem també amb una àmplia trajectòria en la formació a professionals.

Formats:

  • Mòdul (mínim 4 hores)
  • Formacions integrals de 15 a 60 hores
  • Postgrau d’art per l’acció socioeducativa (online)

Dirigides a professionals dels sectors educatiu (Pedagogia, Magisteri), social (Educació Social, Treball Social, Psicologia), sanitari i artístic.

Eines artístiques: Teatre de l’Oprimit, Arts plàstiques, Creació Comunitària, Arteràpia i Dansa Aplicada.

Enfocades a la intervenció en contextos diversos: entorn sanitari, interculturalitat, joventut, educació formal i no formal, creació artística, participació, etc.

Currículum de formacions

formacions
CONFERÈNCIES

En diverses ocasions, l’equip d’Art&Coop ha estat cridat a oferir el seu expertatge en l’àmbit de les arts aplicades, ja sigui amb exposicions més teòriques o metodològiques, o bé presentant alguns dels nostres projectes. En alguns casos s’ha acompanyat de dinàmiques pràctiques, tipus workshop. Aquests formats són especialment adequats quan no es compta amb temps suficient per desenvolupar una formació o bé el volum de participants és molt gran.

Currículum de conferències

conferencies