Diagnòstic i Assessorament

/Diagnòstic i Assessorament

Diagnòstic i Assessorament

diagnosticiassessorament
DIAGNÒSTIC

El proces creatiu, tal com el plantegem, comporta un fase prèvia d’avaluació dels desitjos, necessitats i conflictes dels grups i el seu entorn mitjançant la combinació de pràctiques artístiques i de debat participatiu (murals, desing thinking, brainstorming…).

Aquesta diagnosi pot formar part d’un procés creatiu complet que culmini en una producció artística final (espectacle o instal·lació) o fer de forma aïllada:

  1. Detectar necessitats i desitjos mitjançant processos artístics.
  2. Crear una producció artística per tal de socialitzar els resultats apareguts al diagnòstic (optativa però recomanada).
ASSESSORAMENT

Acompanyem entitats i col·lectius que vulguin treballar amb les arts aplicades, en aspectes com dimensionar projectes, projecció cap a la comunitat, vies de finançament, aspectes artístics participatius, qüestions artístiques i estètiques, distribució i postproducció. Treballem especialment amb aquests dos contextos:

  1. Projectes de creació comunitària (arts escèniques i plàstiques). Acompanyem a col·lectius i organitzacions que vulguin fer processos i produccions comunitàries. El grau d’implicació d’Art&Coop en el projecte dependrà de les necessitats i circumstàncies concretes del mateix.
  1. Final de curs i setmanes culturals. Acompanyem espectacles que seran representats en l’entorn del centre o la institució, en el que es vol implicar la comunitat. Com a valors diferencials es poden destacar els seguents:
    1. Les temàtiques i el resultat sorgeixen de les artistes socials i no tant sols de la direcció, obrint un espai de participació.
    2. Es busca en tot moment que les protagonistes siguin les persones.
    3. Assessorem per obtenir una bona qualitat artística.