Creació Comunitària

/Creació Comunitària

Creació Comunitària

comhofem_referents

La creació comunitària és un procés composat de diverses fases, que permet construir de forma col·laborativa una producció artística de qualitat a partir de les vivències de la comunitat. El llenguatge artístic, la durada, la temàtica, l’objectiu, la representació i l’espai on aquesta es fa varien segons les necessitats i el context de cada projecte.

Art&Coop acompanya a les persones i el col·lectiu en la construcció artística transformadora, escoltant les particularitats de cada projecte i vetllant per la qualitat artística, educativa, humana i social.

CATÀLEG
Taller de Teatre Social amb infants i joves. 

Creació col·lectiva d’un espectacle en diverses sessions, entorn d’una temàtica propera al grup. El trànsit per les diferents etapes del procés de creació facilitarà l’empoderament, la cohesió grupal i la transformació positiva de l’entorn proper. Al final es faran una o més representacions participatives de l’espectacle amb la comunitat, multiplicant la reflexió i la transformació. Es poden treballar amb diversos grups d’un mateix centre o de varis, potenciant la convivència comunitària i diversa. La temàtica pot ser socials, girar entorn necessitats i inquietuds del grup o bé fer un procés centrat en la consciència del cos (Dansa-Teatre).

De 8 a 18 anys d’edat. Mínim 10 sessions de 90 minuts.

Alguns exemples

Creació XIC. 

Espectacle comunitari d’arts escèniques amb la diversitat d’un territori (barri, districte o municipi), tant pel que fa a edats, cultures, gènere, realitats socioeconòmiques, diversitat funcional, etc. La temàtica és escollida per les persones participants, que construiran l’espectacle acompanyades per professionals de les arts i la gestió. Es treballa en xarxa amb agents del territori i es generen varis espais de creació per tal d’implicar tota la diversitat.

Durada mínima: 6 mesos. Projecte de gran format.

Més informació

Teatre Fòrum.

Creació d’una peça de teatre fòrum a partir de les necessitats de la comunitat i les opressions de que és objecte. Es farà un proces de varies sessions amb el grup per explorar les temàtiques i construir un model que servirà per fer dinamitzacions amb la comunitat. El guió i interpretació són creats i liderats pel grup.

A partir d’11 anys d’edat. Mínim 6 sessions de 2 hores.

Alguns exemples

Procés de creació plàstica per a la transformació.

Procés de creació amb Arts plàstiques amb públics diversos, que pot resultar en una exposició, una ambientació o una instal·lació plàstica, incorporant l’entorn i l’arquitectura de l’espai.

Mínim 10 sessions de 90 o 120 minuts.

Càpsules de creació plàstica.

Processos de curta durada, que permeten fer un tast de la metodologia de treball d’Art&Coop amb arts plàstiques.

  1. Tal com som (instal·lació – escultura): Procés de creació col·lectiva que culmina amb l’exposició en espai públic petites escultures o una de gran format. La temàtica gira entorn el cos i l’autoimatge. Durada: 3 dies,sessions de 2 a 3 hores.
  2. Ambients (Pintura Mural): Procés de creació col·lectiva per tal de transformar un espai mitjançant la pintura mural. La temàtica s’acordarà amb les persones participants. Durada: de 5 a 6 dies, amb sessions de 3 hores.