Art&Salut

/Art&Salut

Art&Salut

Entenem la salut no només com a absència de malaltia, sinó també com a benestar físic, psicològic i social. En el cas de les persones hospitalitzades i les seves acompanyants, ja siguin adultes o infants, la malaltia i la vida a l’hospital suposen un trencament respecte al seu entorn, les seves rutines i la seva vida social que amenacen també aquest benestar. En aquest context, entenem que les accions creatives que permeten l’expressió, la socialització i l’apropiació de l’espai poden formar part de les estratègies de cura.

A través de l’art, la potenciació de l’empoderament i l’autoestima, d’una banda, i el canvi de percepció de l’entorn sanitari com un lloc estrany o fins i tot hostil, de l’altra, propicien una estada més agradable i una actitud saludable envers la malaltia que té un efecte beneficiós en la recuperació de les pacients.

Les accions d’Art&Coop no són purament lúdiques i tampoc són arteràpia, però defintivament tenen un impacte positiu en el benestar de les persones hospitalitzades i les acompanyants. En concebre la nostra tasca com un procés i no com accions puntuals, s’aconsegueix un efecte real i significatiu tant en les persones com en les institucions.

Accions que es poden fer:
  • Procés de creació plàstica per a la transformació. Descobreix-ne més
  • Càpsules de creació plàstica (processos de curta durada). Descobreix-ne més
  • Formació i conferències a professionals des àmbits sanitari, artístic i pedagògic. Descobreix-ne més
  • Creació en arts escèniques (dansa – teatre). Descobreix-ne més
  • Projectes a mida (consultar via email o telèfon).
tiretades
Un tast de les nostres experiències d’Art&Salut: