Art&Comunitat

/Art&Comunitat

Art&Comunitat

En societat, vivim en confluències constants, conscients o inconscients, atravessades per dinàmiques de poder que interseccionen. El nostre paper en aquest espais de convivència determinen el present i futur de la nostra vida i la de les persones que ens envolten. L’expressió artística permet transformar de forma positiva les dinàmiques de les comunitats, ja siguin comunitats existents i articulades o comunitats per crear, i generar narratives col·lectives i crítiques sobre la realitat.

En Art&Coop hem treballat amb comunitats que no es coneixen però es trobaven esporàdicament (jornades, congressos, trobades europees…), comunitats existents (casals de joves i avis, residències, escoles…) i comunitats conformades expressament per al procés creatiu que havíem d’acompanyar.

 

Què entenem per comunitat?

Descobreix-ho aquí.

 

Llenguatges artístics aplicats en l’acció comunitària per Art&Coop:

Teatre, Teatre-moviment, Cabaret, Arts plàstiques i Audiovisuals. Més informació.

Accions que es poden fer:
  • Creació artística amb les comunitats. A través de reunions amb els agents del territori i treball en diverses sessions amb el grup, les persones participants creen una producció artística entorn les seves vivències i reflexions, mitjançant un o diversos llenguatges artístics. Posteriorment es comparteix amb la resta de la comunitat, a poder ser, en més d’una ocasió i espai. Descobreix-ne més

– Amb la diversitat del territori: Creacions on s’interrelacionen diversos col·lectius, generant una comunitat especial per al projecte. Es fomenta la convivència entre diverses realitats socials i culturals, simbolitzant la via quotidiana.

– Amb joves: Una de les especialitats de la nostra feina són els processos de creació teatral amb joves plurals d’un territori per a, finalment, compartir la producció amb la comunitat mes àmplia.

– Amb comunitats existents: Processos creatius amb un grup de persones que, per les seves característiques, conformen una comunitat definida.

  • Taller de Teatre Fòrum per reflexionar entorn un tema. Com en el cas anterior, aquesta reflexió s’aprofundeix durant la creació del teatre fòrum i es comparteix amb l’entorn en la seva presentació. Descobreix-ne més
  • Formació a professionals. Formació en eines artísiques per a la intervenció en les comunitats, adreçada a professionals dels sectors social i cultural. Descobreix-ne més
  • Espectacles per la reflexió: Art&Coop ofereix espectacles ja creats o fets a mida per a treballar i debatre temes d’interès per a la comunitat. Descobreix-ne més
  • Projectes a mida (consultar via email o telèfon). Descobreix-ne més
Un tast de les nostres experiències d’Art&Comunitat:
xic